Demo At Namahala In Angoche District Of Nampula (14)